Bác Hồ với mọi miền đất nước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bác Hồ với mọi miền đất nước
  • Mã ISBN: 978-604-74-4300-0
  • Tác giả: Lưu Đức Hạnh – Đinh Viết Ba – Trương Kim Huê
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương; Vũ Quốc Oai; Bùi Thị Ngọc Diệp
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CT TNHH Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Bác Hồ với mọi miền đất nước

Về tác giả: Lưu Đức Hạnh – Đinh Viết Ba – Trương Kim Huê

Tìm mua sách nếu có bán: