Bách khoa thư giáo dục và phát triển tâm lí – tính cách trẻ 0 – 6 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bách khoa thư giáo dục và phát triển tâm lí – tính cách trẻ 0 – 6 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-56-7039-2
  • Tác giả: Tiền Nguyên Vĩ
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV TM&DVVH Minh LongnĐ/C: LK 02 – 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Bách khoa thư giáo dục và phát triển tâm lí – tính cách trẻ 0 – 6 tuổi

Về tác giả: Tiền Nguyên Vĩ

Tìm mua sách nếu có bán: