Bài ca ra trận

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài ca ra trận
  • Mã ISBN: 978-604-9894-25-1
  • Tác giả: Ngô Đình Thọ
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: Cư Êwi – Cư Kuin – Đăk Lăk
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Dăk Lăk
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Bài ca ra trận

Về tác giả: Ngô Đình Thọ

Tìm mua sách nếu có bán: