Bài giảng Đô thị hóa và phát triển

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Đô thị hóa và phát triển
  • Mã ISBN: 978-604-946-539-0
  • Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đoàn (chủ biên), TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Bài giảng Đô thị hóa và phát triển

Về tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đoàn (chủ biên), TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tìm mua sách nếu có bán: