Bài giảng gốc Pháp luật lao động

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng gốc Pháp luật lao động
  • Mã ISBN: 978-604-79-2307-6
  • Tác giả: Học viện Tài chính, ThS. Đoàn Thị Hải Yến, TS. Hoàng Thu Hằng
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Lê Thị Anh Thư
  • Đối tác liên kết: Học viện Tài chính, số 58 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Sản xuất TM Hưng Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/03/2020

Thông tin về sách: Bài giảng gốc Pháp luật lao động

Về tác giả: Học viện Tài chính, ThS. Đoàn Thị Hải Yến, TS. Hoàng Thu Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: