Bài giảng Hệ thống CIM (Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Hệ thống CIM (Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19502-9
  • Tác giả: Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. TS. Nguyễn Ngọc Kiên, TS. Nguyễn Trường Phi
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà Xuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Địa chỉ in Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội_Số 10 Hoa Lư, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Bài giảng Hệ thống CIM (Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội)

Về tác giả: Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. TS. Nguyễn Ngọc Kiên, TS. Nguyễn Trường Phi

Tìm mua sách nếu có bán: