Bài giảng & hướng dẫn chi tiết tự nhiên và xã hội lớp 2 (Mô hình trường học mới – VNEN)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng & hướng dẫn chi tiết tự nhiên và xã hội lớp 2 (Mô hình trường học mới – VNEN)
  • Mã ISBN: 978-604-9956-50-8
  • Tác giả: Huỳnh Tấn Phương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thủy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DV-TM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Bài giảng & hướng dẫn chi tiết tự nhiên và xã hội lớp 2 (Mô hình trường học mới – VNEN)

Về tác giả: Huỳnh Tấn Phương

Tìm mua sách nếu có bán: