Bài giảng Kết cấu ô tô (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Kết cấu ô tô (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21360-0
  • Tác giả: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Phạm Huy Hường
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà Xuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Lao động xã hội – Công ty TNHHMTV NXB Lao động xã hội. Địa chỉ in Ngõ Hoà Bình 4, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Bài giảng Kết cấu ô tô (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội)

Về tác giả: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Phạm Huy Hường

Tìm mua sách nếu có bán: