BÀI GIẢNG NHI KHOA (Dành cho đào tạo Bác sỹ y khoa)- Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BÀI GIẢNG NHI KHOA (Dành cho đào tạo Bác sỹ y khoa)- Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-66-3965-7
  • Tác giả: BỘ MÔN NHI -Chủ biên: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thanh Hải, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Từ Thành Trí Dũng
  • Đối tác liên kết: Bộ môn Nhi – Trường đại học Y Dược Cần Thơ ; Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Nơi in: Cty CP TM In Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: BÀI GIẢNG NHI KHOA (Dành cho đào tạo Bác sỹ y khoa)- Tập 1

Về tác giả: BỘ MÔN NHI -Chủ biên: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thanh Hải, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Tìm mua sách nếu có bán: