Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản
  • Mã ISBN: 978-604-66-4216-9
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà nội – Bộ môn phẫu thuật tạo hình
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Bộ môn phẫu thuật tạo hình- Trường đại học Y Hà Nội; 1 Tôn Thất Tùng, HN
  • Nơi in: NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2020

Thông tin về sách: Bài giảng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản

Về tác giả: Trường đại học Y Hà nội – Bộ môn phẫu thuật tạo hình

Tìm mua sách nếu có bán: