Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin
  • Mã ISBN: 978-604-946-428-7
  • Tác giả: ThS. Phạm Thảo
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin

Về tác giả: ThS. Phạm Thảo

Tìm mua sách nếu có bán: