Bài giảng Quản trị rủi ro

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Quản trị rủi ro
  • Mã ISBN: 978-604-946-558-1
  • Tác giả: Đồng chủ biên: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Lê Thanh Tâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Sang
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm DV hỗ trợ đào tạo trường ĐHKTQD
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Bài giảng Quản trị rủi ro

Về tác giả: Đồng chủ biên: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Lê Thanh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: