Bài giảng Tiếng Anh ngành thống kê kinh tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Tiếng Anh ngành thống kê kinh tế
  • Mã ISBN: 978-604-946-572-7
  • Tác giả: Đồng chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Giang, TS. Nguyễn Minh Thu
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm DV hỗ trợ đào tạo trường ĐHKTQD
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Bài giảng Tiếng Anh ngành thống kê kinh tế

Về tác giả: Đồng chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Giang, TS. Nguyễn Minh Thu

Tìm mua sách nếu có bán: