Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa ( dùng cho sinh viên năm thứ 3)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa ( dùng cho sinh viên năm thứ 3)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4282-4
  • Tác giả: Bộ môn ngoại, Trường đại học Y Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/06/2020

Thông tin về sách: Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa ( dùng cho sinh viên năm thứ 3)

Về tác giả: Bộ môn ngoại, Trường đại học Y Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: