Bài giảng Vật liệu điện (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng Vật liệu điện (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22123-0
  • Tác giả: Đặng Quốc Vương, Phạm Hồng Thái, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Phạm Văn Bình (Chủ biên), Trương Việt Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Duy Mạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Bài giảng Vật liệu điện (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội)

Về tác giả: Đặng Quốc Vương, Phạm Hồng Thái, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Phạm Văn Bình (Chủ biên), Trương Việt Hà

Tìm mua sách nếu có bán: