Bài giảng về tìm hiểu thiên nhiên cho sinh hoạt câu lạc bộ kiểm lâm viên nhí- tỉnh Quảng Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài giảng về tìm hiểu thiên nhiên cho sinh hoạt câu lạc bộ kiểm lâm viên nhí- tỉnh Quảng Nam
  • Mã ISBN: 978-604-84-5164-6
  • Tác giả: Chi cục kiểm lâm Quảng Nam
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy An
  • Đối tác liên kết: Chi cục kiểm lâm Quảng Nam-77 Trần Quý Cáp, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  • Nơi in: Cty CP in, PHS và TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Bài giảng về tìm hiểu thiên nhiên cho sinh hoạt câu lạc bộ kiểm lâm viên nhí- tỉnh Quảng Nam

Về tác giả: Chi cục kiểm lâm Quảng Nam

Tìm mua sách nếu có bán: