Bài học Israel cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thê giới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài học Israel cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thê giới
  • Mã ISBN: 978-604-9938-17-7
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách BIZBooks
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Bài học Israel cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc thông minh nhất thê giới

Về tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Tìm mua sách nếu có bán: