Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng tiếng Anh lớp 8 (cơ bản và nâng cao)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng tiếng Anh lớp 8 (cơ bản và nâng cao)
  • Mã ISBN: 978-604-9806-98-8
  • Tác giả: Tạ Thu Chi
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách và Giáo dục trực tuyến Megabook. Số 19 N7B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng tiếng Anh lớp 8 (cơ bản và nâng cao)

Về tác giả: Tạ Thu Chi

Tìm mua sách nếu có bán: