Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Anh lớp 12, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Anh lớp 12, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9887-55-0
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Quân – Trần Hiền Hòa
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách và Công nghệ giáo dục Việt Nam – Số 6, Ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Nơi in: CT CP in Truyền thông Kết Thành
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Anh lớp 12, tập 2

Về tác giả: Nguyễn Hồng Quân – Trần Hiền Hòa

Tìm mua sách nếu có bán: