Bài tập Địa lí 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Địa lí 10
  • Mã ISBN: 978-604-0-19069-7
  • Tác giả: Nguyễn Quý Thao, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Anh Tuấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in báo Hà Nam. Địa chỉ in Thôn Đình Tràng – Phường Lam Hạ – TP Phủ Lí – Tỉnh Hà Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập Địa lí 10

Về tác giả: Nguyễn Quý Thao, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt

Tìm mua sách nếu có bán: