Bài tập giáo dục Quốc phòng – an ninh 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập giáo dục Quốc phòng – an ninh 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-22464-4
  • Tác giả: Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Quý
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Duy Mạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP Văn hóa Hà Nội. Địa chỉ in 240 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội_Khu công nghiệp Đình Bảng – Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập giáo dục Quốc phòng – an ninh 12

Về tác giả: Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Quý

Tìm mua sách nếu có bán: