Bài tập Kể chuyện theo tranh lớp 1 – Tập 2 (Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Kể chuyện theo tranh lớp 1 – Tập 2 (Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới)
  • Mã ISBN: 978-604-54-6873-9
  • Tác giả: Trần Đức Mạnh (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Minh Tâm
  • Đối tác liên kết: Nhà sách giáo dục Bình Minh Gobi. Số 15, biệt thự 1, phố Nguyễn Hữu Thọ – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/06/2020

Thông tin về sách: Bài tập Kể chuyện theo tranh lớp 1 – Tập 2 (Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới)

Về tác giả: Trần Đức Mạnh (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: