BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT

Về tác giả: TS. Trần Đại Tiến (chủ biên) TS. Khổng Trung Thắng; TS. Nguyễn Hữu Nghĩa; ThS. Lê Như Chính; ThS. Trần Thị Bảo Tiên;ThS. Nguyễn Văn Phúc; ThS. Nguyễn Trọng Quỳnh

Tìm mua sách nếu có bán: