Bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 (tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 (tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2573-2
  • Tác giả: Lê Phương Liên – Lê Thị Việt
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Hà Mạnh Cường
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 (tập 1)

Về tác giả: Lê Phương Liên – Lê Thị Việt

Tìm mua sách nếu có bán: