Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8
  • Mã ISBN: 978-604-0-20212-3
  • Tác giả: Bùi Văn Tuyên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu – TP Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8

Về tác giả: Bùi Văn Tuyên

Tìm mua sách nếu có bán: