Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp
  • Mã ISBN: 978-604-84-4533-1
  • Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 30 Hàn Thuyên-30 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: CT cp in TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp

Về tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến

Tìm mua sách nếu có bán: