Bài tập Ngữ văn 8, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Ngữ văn 8, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-18441-2
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Diệp Quang Ban, Đỗ Kim Hồi, Đỗ Ngọc Thống, Hà Bình Trị, Hồng Dân, Lã Nhâm Thìn, Lê A, Lê Quang Hưng, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp, Phùng Văn Tửu, Trần Đình Sử (đồng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Thân Thùy Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Châu Ngọc. Địa chỉ in Số nhà 39, đường Điện Biên, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La. Cơ sở in: số 23 Nguyễn Du- Phường Quyết Thắng- TP Sơn La – Tỉnh Sơn La
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Bài tập Ngữ văn 8, tập 2

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Diệp Quang Ban, Đỗ Kim Hồi, Đỗ Ngọc Thống, Hà Bình Trị, Hồng Dân, Lã Nhâm Thìn, Lê A, Lê Quang Hưng, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp, Phùng Văn Tửu, Trần Đình Sử (đồng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: