Bài tập Nhạc 5 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Nhạc 5 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9915-92-5
  • Tác giả: Trần Cường (Chủ biên) – Đức Mạnh – Bảo Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập Nhạc 5 tập 2

Về tác giả: Trần Cường (Chủ biên) – Đức Mạnh – Bảo Đức

Tìm mua sách nếu có bán: