Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6-Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6-Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-54-5871-6
  • Tác giả: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy Anh, Phạm Thị Thu Hiền (CB), Vũ Thị Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6-Tập 1

Về tác giả: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy Anh, Phạm Thị Thu Hiền (CB), Vũ Thị Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: