Bài tập Sinh học 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Sinh học 8
  • Mã ISBN: 978-604-0-19246-2
  • Tác giả: Lê Thị Phượng, Nguyễn Quang Vinh (Chủ biên), Nguyễn Thu Huyền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Đức Kiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh. Địa chỉ in cột 5 , đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà- TP. Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Bài tập Sinh học 8

Về tác giả: Lê Thị Phượng, Nguyễn Quang Vinh (Chủ biên), Nguyễn Thu Huyền

Tìm mua sách nếu có bán: