Bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 6
  • Mã ISBN: 978-604-54-5370-4
  • Tác giả: Lưu Thu Thủy-Trần Thị Tố Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Đặng Minh Thúy; Hà Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Đầu tư và phát triển GD Đại Đức Phong, 55/218 Tây Sơn-Đống Đa-Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 6

Về tác giả: Lưu Thu Thủy-Trần Thị Tố Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: