Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4, tập 1 (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4, tập 1 (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15856-7
  • Tác giả: Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Ong Thị Quý Nhâm, Phạm Văn Thuận
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4, tập 1 (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)

Về tác giả: Lê Thúy Quỳnh, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Ong Thị Quý Nhâm, Phạm Văn Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: