Bài tập thực hành Thủ công 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Thủ công 1
  • Mã ISBN: 978-604-54-5427-5
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Hạnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Ứng Quốc Chỉnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách và TBGD Việt Nam-146-Nguyễn Khuyến-Đống Đa-Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP đầu tư và Phát triển in Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Thủ công 1

Về tác giả: Nguyễn Hữu Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: