Bài tập thực hành Toán 5 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập thực hành Toán 5 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-22509-2
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Lê Tiến Thành, Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Trần Văn Lý, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung, Vũ Văn Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In KH Công nghệ Hà Nội. Địa chỉ in Lô B2 – 3 – 6b Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Lô B2 – 3 – 6b Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/04/2020

Thông tin về sách: Bài tập thực hành Toán 5 – Tập 2

Về tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Lê Tiến Thành, Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình, PGS.TS. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Trần Văn Lý, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung, Vũ Văn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: