Bài tập Tiếng Anh 5(Theo chương trình Tiếng Anh tiểu học mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Tiếng Anh 5(Theo chương trình Tiếng Anh tiểu học mới)
  • Mã ISBN: 978-604-9962-48-6
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly-Hồ Tấn Mẫn
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/07/2020

Thông tin về sách: Bài tập Tiếng Anh 5(Theo chương trình Tiếng Anh tiểu học mới)

Về tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly-Hồ Tấn Mẫn

Tìm mua sách nếu có bán: