Bài tập tiếng Anh 6 (Có đáp án)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập tiếng Anh 6 (Có đáp án)
  • Mã ISBN: 978-604-84-5008-3
  • Tác giả: Mai Lan Hương – Nguyễn Thanh Loan
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Công ty CP ZENBOOKS- Số 473/8 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập tiếng Anh 6 (Có đáp án)

Về tác giả: Mai Lan Hương – Nguyễn Thanh Loan

Tìm mua sách nếu có bán: