BÀI TẬP TIẾNG ANH 7 TẬP 1 (KHÔNG ĐÁP ÁN) (Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BÀI TẬP TIẾNG ANH 7 TẬP 1 (KHÔNG ĐÁP ÁN) (Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-84-4823-3
  • Tác giả: Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Công ty CP ZENBOOKS- Số 473/8 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: BÀI TẬP TIẾNG ANH 7 TẬP 1 (KHÔNG ĐÁP ÁN) (Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo)

Về tác giả: Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên

Tìm mua sách nếu có bán: