Bài tập Toán 8 – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Toán 8 – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-21182-8
  • Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Ngọc Đạm, Phạm Thị Bạch Ngọc
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In và Vật tư Hải Dương. Địa chỉ in Số 104 Đường An Thái – Phường Bình Hàn – TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Bài tập Toán 8 – Tập một

Về tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Ngọc Đạm, Phạm Thị Bạch Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: