Bài tập Toán 9 – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Toán 9 – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-21194-1
  • Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Ngọc Đạm, Phạm Thị Bạch Ngọc
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Nguyên Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH In & TM Sông Lam. Địa chỉ in Số 1 Phùng Chí Kiên – P.Nghĩa Đô – Q.Cầu Giấy – Hà Nội – Việt Nam. Cơ sở in: Ô số 4,lô số 5 khu công nghiệp Lai Xá-Kim Chung-Hoài Đức-Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Bài tập Toán 9 – Tập một

Về tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Ngọc Đạm, Phạm Thị Bạch Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: