Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 9
  • Mã ISBN: 978-604-0-20225-3
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Thu Hiền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Sáng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu – Phường Phú Xuân – TP Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 9

Về tác giả: Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Thu Hiền

Tìm mua sách nếu có bán: