Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra Toán 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra Toán 2
  • Mã ISBN: 978-604-9928-05-5
  • Tác giả: Trần Thị Kim Cương – Đỗ Ngọc Thiện
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Một thành viên TM & DV Văn hóa Minh Long. Khu Đô thị Đầm Trấu, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra Toán 2

Về tác giả: Trần Thị Kim Cương – Đỗ Ngọc Thiện

Tìm mua sách nếu có bán: