Bài tập Vật lí đại cương-Tập 1: Cơ học-Nhiệt học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bài tập Vật lí đại cương-Tập 1: Cơ học-Nhiệt học
  • Mã ISBN: 978-604-54-5627-9
  • Tác giả: Dư Thị Xuân Thảo (CB), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Phạm Thị Trang, Tống Bá Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Tác giả Dư Thị Xuân Thảo (đại diện nhóm tác giả)-Trường ĐH Mỏ-Địa chất, phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in khoa học công nghệ Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Bài tập Vật lí đại cương-Tập 1: Cơ học-Nhiệt học

Về tác giả: Dư Thị Xuân Thảo (CB), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Phạm Thị Trang, Tống Bá Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: