Bản đồ du lịch tỉnh Bắc Giang

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bản đồ du lịch tỉnh Bắc Giang
  • Mã ISBN: 978-604-77-6834-9
  • Tác giả: Trung tâm Thông tin Và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Thế Khoa
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Quảng cáo Nắng Việt – Tổ 21, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bản đồ du lịch tỉnh Bắc Giang

Về tác giả: Trung tâm Thông tin Và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

Tìm mua sách nếu có bán: