Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-19759-7
  • Tác giả: Cao Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Thành Ngọc Linh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Giáng Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy In Bản đồ – CN CTY TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN. Địa chỉ in số 14 phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 12

Về tác giả: Cao Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), Thành Ngọc Linh

Tìm mua sách nếu có bán: