Bảng chữ cái và số (Dành cho học sinh mẫu giáo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bảng chữ cái và số (Dành cho học sinh mẫu giáo)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7189-1
  • Tác giả: Thiên Ân
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách TBGD Đức Trí, 16B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Bảng chữ cái và số (Dành cho học sinh mẫu giáo)

Về tác giả: Thiên Ân

Tìm mua sách nếu có bán: