Bảng cửu chương mở rộng – Những gợi ý, mẹo hay và thủ thuật giúp bạn học bảng nhân đến 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bảng cửu chương mở rộng – Những gợi ý, mẹo hay và thủ thuật giúp bạn học bảng nhân đến 12
  • Mã ISBN: 978-604-88-9144-2
  • Tác giả: Carol Vorderman, Joe Harris
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VHGD Long Minh, P303 nhà 17T9 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Bảng cửu chương mở rộng – Những gợi ý, mẹo hay và thủ thuật giúp bạn học bảng nhân đến 12

Về tác giả: Carol Vorderman, Joe Harris

Tìm mua sách nếu có bán: