Băng qua đại dịch (thơ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Băng qua đại dịch (thơ)
  • Mã ISBN: 978-604-88-9669-0
  • Tác giả: Nguyễn Minh Khoa
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Quang Hoài, số 20 ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Băng qua đại dịch (thơ)

Về tác giả: Nguyễn Minh Khoa

Tìm mua sách nếu có bán: