Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Theo công bố mới nhất của IUPAC)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Theo công bố mới nhất của IUPAC)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19767-2
  • Tác giả: Nguyễn Duy Ái – Nguyễn Văn Lễ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí Nghiệp In II-CTY TNHH MTV In Ba Đình. Địa chỉ in 258 Nguyễn Trãi. P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Theo công bố mới nhất của IUPAC)

Về tác giả: Nguyễn Duy Ái – Nguyễn Văn Lễ

Tìm mua sách nếu có bán: