BANK 4.0 – Giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BANK 4.0 – Giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng
  • Mã ISBN: 978-604-80-4358-2
  • Tác giả: Brett King
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Trương Minh Đức
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần sách Alpha. Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: BANK 4.0 – Giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng

Về tác giả: Brett King

Tìm mua sách nếu có bán: