Báo chí và truyền thông Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Báo chí và truyền thông Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại
  • Mã ISBN: 978-604-73-7677-3
  • Tác giả: Nhiều tác giả, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP.HCM
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thảo
  • Đối tác liên kết: Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/06/2020

Thông tin về sách: Báo chí và truyền thông Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại

Về tác giả: Nhiều tác giả, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP.HCM

Tìm mua sách nếu có bán: